مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران 1396/04/05
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران
 
 
مركز كوهورت تولد مازندران با حضور دكتر قانعي رييس انستيتو پاستور، دكتر جان بابايي رياست دانشگاه، دكتر رضايي معاون آموزشي دانشگاه و مجري طرح كوهورت، دكتر عنايتي معاون تحقيقات و فناوريي دانشگاه، دكتر موسوي رياست بيمارستان بوعلي، روساي مراكز تحقيقات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه و اعضاي تيم كوهورت تولد مازندران رسما آغاز به كار كرد. اين مركز در مركز آموزشي درماني بوعلي ساري در فضايي به متراژ 150 مترمربع راه اندازي و تجهيز شده است.
 
دكتر رضايي، معاون آموزشي دانشگاه و مجري طرح كوهورت تولد مازندران گفت: يكي از برنامه هاي اصلي مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي مازندران اجراي مطالعه جمعيتي كوهورت مادر و نوزاد در مازندران مي باشد. اين طرح با همكاري مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و با كمك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و معاونت بهداشتي دانشگاه بر روي 3000 مادر و نوزاد در شهرستان ساري انجام خواهد شد. اهداف اين طرح شامل تعيين عواملي شغلي، محيطي و شيوه زندگي در دوران پيش از بارداري، جنيني و كودكي و تاثير آنها بر پيامد هاي سلامتي در طي دوران جنيني و دوران كودكي در مواليد و همچنين سلامت مادر در دوران حاملگي مي باشد.
 
دكتر رضايي در ادامه يادآور شد: يكي ديگر از اهداف مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه راه اندازي ثبت نظام مند بيماري كاوازاكي در كل كشور و طرح مداخله اي فاژتراپي در بيماري هاي عفوني مي باشد.
تعداد بازدید: 236
Powered by DorsaPortal