مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
بازديد نمايندگان معاونت تحقيقات وزارت بهداشت جهت اخذ موافقت قطعي 1397/09/10
بازديد نمايندگان معاونت تحقيقات وزارت بهداشت جهت اخذ موافقت قطعي

پيرو درخواست رئيس محترم دانشگاه در خصوص اخذ موافقت قطعي مراكز تحقيقات عفوني اطفال، ژنتيك ايمني و ديابت و هماهنگي هاي بعمل آمده، نماينده معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و تيم كارشناسي مربوطه، به شرح ذيل، در تاريخ چهارشنبه 28/09/97 از مراكز نامبرده بازديد بعمل خواهند آورد.

تعداد بازدید: 112
Powered by DorsaPortal