مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
اعطاي گرنت به استادياران جوان دانشگاههاي علوم پزشكي 1397/07/18
اعطاي گرنت به استادياران جوان دانشگاههاي علوم پزشكي

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در نظر دارد استادياران فعال و جوان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را با اهداي يك فقره گرنت تحقيقاتي به ميزان 150 ميليون ريال مورد تشويق قرار دهد. لذا خواهشمند است نسبت به معرفي افراد واجد شرايط زير تا تاريخ 30 آذر‌ماه سال جاري اقدام فرماييد.

كانديداي مورد نظر لازم است همه شرايط زير را دارا باشد:

 

الف- استاديار /طرحي/قراردادي/پيماني آن دانشگاه باشد (در دانشكده‌هاي تازه تأسيس مربي هم قابل قبول است).

ب- 40 سال و يا كمتر داشته باشد (متولد اول آبان 1357 يا بعد از آن).

ج- نويسنده اول يا مسؤول مقاله­اي با هر سه شرط زير:

1- ​​نوع مقاله: مقاله اصلي (original article) يا مروري (systematic or narrative)

2- زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 يا 2018 ميلادي (پذيرش يا acceptance مقاله مورد قبول نيست و در هنگام ارسال مدارك مي‌بايست مقاله منتشر شده باشد)

3- محل انتشار: مجله‌اي با شاخص (IF (impact factor معادل 3 و يا بالاتر (سال 2016 ميلادي) و يا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته‌هاي موضوعي مبتني بر CiteScore (در سامانه منبع­ياب، بخش رتبه‌بندي Scopus با محدود كردن شاخص Percentile به Top 5%، مي‌توانيد قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بيابيد)

 

مشخصات واجدين شرايط مي‌بايست طبق جدول زير به همراه مستندات لازم ارايه شوند:

رديف

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

وضعيت (استاديار/ مربي)*

مشخصات مقاله به فرمت زير (فرمت ونكوور):

Guo F, Klauer SG, Fang Y, Hankey JM, Antin JF, Perez MA, Lee SE, Dingus TA. The effects of age on crash risk associated with driver distraction. International journal of epidemiology. 2017 Feb 1;46(1):258-65.

IF مجله در سال 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات لازم جهت پيوست: الف- تصوير حكم استاديار، ب- تصوير صفحه اول مقاله كه شامل عنوان مقاله، اسامي نويسندگان، عنوان مجله و مشخصات سال و شماره و صفحات مقاله باشد.

قابل ذكر است معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ملزم به رعايت همه شرايط فوق در معرفي كانديداها مي‌باشد. شايسته است اسامي و مستندات واجدين شرايط با دقت استخراج و طي يك نامه­ ارسال شود.

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید: 59
Powered by DorsaPortal