مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
برگزاري جلسه آموزشي كوهورت تولد جهت ماماها در معاونت بهداشتي 1396/09/18
برگزاري جلسه آموزشي كوهورت تولد جهت ماماها در معاونت بهداشتي
جلسه آموزشي كوهورت تولد جهت ماماها در معاونت بهداشتي برگزار شد. در اين جلسه آموزشي دكتر محمدصادق رضايي سرپرست كوهورت تولد درخصوص اهميت اين طرح و نحوه ارجاع مادران باردار صحبت هايي ايراد نمودند. در اين جلسه دكتر محسن اعرابي معاون محترم بهداشتي نيز حضور داشتند.
تعداد بازدید: 152
Powered by DorsaPortal