مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
ابلاغ دستورالعمل رعايت اخلاق در انتشارات هم پوشان 1398/06/20
دستورالعمل رعايت اخلاق در انتشارات هم پوشان دانشگاهها ابلاغ شد
ابلاغ دستورالعمل رعايت اخلاق در انتشارات هم پوشان

احتراما با عنايت به مشاهده موارد متعدد از انتشارات تكراري و همپوشان در كشور، ضمن تاكيد بر لزوم آگاهي كليه محققان و اعضاي محترم هيات علمي از ضوابط، استانداردها و دستورالعمل­هاي مرتبط با اخلاق در انتشار آثار پژوهشي؛ خواهشمند است راهنماي اخلاق در انتشار آثار پژوهشي به ويژه موارد زير  به نحو شايسته اطلاع رساني شود.  

ماده 6-2- ارسال و انتشار همپوشان دستنوشته ها در يك مجله يا مجلات مختلف ممنوع است و تخلف پژوهشي محسوب مي شود.

تبصره 1: ارسال دستنوشته اي كه حاوي حجم قابل توجهي از اطلاعات يك مقاله منتشر شده يا در حال بررسي باشد، براي بررسي جهت انتشار به عنوان مقاله ي پژوهشي جديد نادرست است، حتي اگر به مقاله قبلي ارجاع داده باشد و يا مقاله قبلي به نويسنده (گان ) همين دستنوشته تعلق داشته باشد.

تبصره 2: تغييرات مختصر در ترتيب نام نويسندگان يا در عنوان مقاله يا در خلاصه مقاله نيز مجوز چاپ مجدد مقاله نميباشد.

تبصره 3: اگر يك نشريه ي چاپي يا الكترونيك در حال بررسي يك دستنوشته براي انتشار آن باشد، ارسال همان دستنوشته به نشريه ي ديگر نادرست است.

تبصره 4: در مواردي كه انتشار به صورت هم زمان چاپي و الكترونيك صورت مي گيرد، هر دو نسخه چاپي و الكترونيك براي نوشتن منابع، بايد يك آدرس واحد داشته باشند.

تبصره 7: چاپ يك مقاله به دو يا چند زبان مختلف در صورتي مجاز است كه سردبيران همه مجلات ذي نفع از روند مربوطه آگاهي و رضايت داشته باشند و به علاوه در مقاله دوم و بعد از آن به خوانندگان اعلام شود كه مقاله قبلا يك يا چند بار به زبان (هاي) ديگري منتشر شده است (به همراه آدرس مقاله يا مقالات قبلي، سال چاپ و شماره صفحات مربوطه).

تبصره 8: در صورتيكه خلاصه مقاله قبلا در كنگره ها يا سمينارها به صورت شفاهي يا پوستر ارا يه شده باشد، متن كامل مقاله را مي توان بعدا به چاپ رساند. در مواردي كه كنگره مذكور خلاصه مقاله را در يك مجله علمي منتشر كرده باشد لازم است كه به مسؤولين مجله اطلاع رساني كافي در مورد چاپ خلاصه مقاله شده باشد و اطلاعات مذكور به صورت شفاف در كنار مقاله اصلي به خوانندگان نيز منتقل شود.

لازم به ذكر است در مواردي مشاهده مي شود كه كنگره ها متن كامل مقالات را دريافت و بعد منتشر مي كنند. در چنين مواردي انتشار مجدد مقاله ممكن نيست و مصداق انتشارات همپوشان است. به هر حال نويسندگان مقالات بايد در ارسال متن كامل مقاله براي كنگره ها دقت لازم را مبذول نموده و به شرايط كنگره براي انتشار مقالات دقت فرمايند.

 

دكتر رضا ملك زاده

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

تعداد بازدید: 242
Powered by DorsaPortal