شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
date: 1394/11/05 review : 30
برگزاري ويدئو كنفرانس همكاران فناوري اطلاعات با جناب آقاي دكتر حبيبي ساروي
برگزاري ويدئو كنفرانس همكاران فناوري اطلاعات با جناب آقاي دكتر حبيبي ساروي
برگزاري اولين جلسه ويدئو كنفرانس  كارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مازندران با جناب آقاي دكتر حبيبي ساروي مدير محترم
 فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور كارشناسان غرب استان در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنكابن
در تاريخ 1394/11/3 
 
 
برگزاري ويدئو كنفرانس همكاران فناوري اطلاعات با جناب آقاي دكتر حبيبي ساروي
Powered by DorsaPortal