مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1395/04/22 تعداد بازدید: 18
سامانه سيب گامي بزرگ در اجراي تحول سلامت
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري، با راه‌اندازي اين سامانه كه در راستاي ارائه خدمات بهداشتي درماني در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحول نظام سلامت اجرا مي‌شود، تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتي درماني مورد نياز در مراكز و پايگاه‌هاي سلامت جامعه و خانه‌هاي بهداشت در اين سامانه وارد و ثبت مي‌شود و تمامي پوشه‌هاي خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌هاي بهداشتي درماني جمع ‌آوري خواهد شد..

سامانه سيب گامي بزرگ در اجراي تحول سلامت

سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) به عنوان يكي از مهمترين طرح‌هاي اجرايي حوزه بهداشت درسال اخير مي باشد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري، با راه‌اندازي اين سامانه كه در راستاي ارائه خدمات بهداشتي درماني در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحول نظام سلامت اجرا مي‌شود، تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتي درماني مورد نياز در مراكز و پايگاه‌هاي سلامت جامعه و خانه‌هاي بهداشت در اين سامانه وارد و ثبت مي‌شود و تمامي پوشه‌هاي خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌هاي بهداشتي درماني جمع ‌آوري خواهد شد..

با راه اندازي اين سامانه تمام ثبت‌ها از شيوه كاغذي به الكترونيكي تبديل مي‌شود و دسترسي به اطلاعات بيماران با سهولت و دقت بيشتري انجام خواهد شد و  از مزاياي ديگراين سامانه گزارش گيري دقيق وسريع اطلاعات مختلف مي باشد.

مراقبان سلامت براي مردم پرونده الكترونيك سلامت تشكيل مي‌دهند و آنان را به سه دسته سالم، در معرض خطر و بيمار تقسيم بندي مي‌كنند، افراد در معرض خطر كساني هستند كه هنوز بيمار نيستند اما به علل مختلف مانند كم تحركي، سوء تغذيه، فشار خون، چاقي، اضافه وزن، استعمال سيگار يا مواد اعتيار آور ديگر در معرض انواع بيماريهاي واگير يا غير واگير هستند.

درحال حاضر براي گروه   كارشناسان ، رده مياني  وبهورزان  در مركز بهداشت جلسات آموزشي  درراستاي توانمندسازي  آنان در به كارگيري سامانه سيب برگزار گرديده و براي مامايان و پزشكان شهري وروستايي  نيز در  تشكيل شد.

 

 

سامانه سيب گامي بزرگ در اجراي تحول سلامت
Powered by DorsaPortal