مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1395/10/20 تعداد بازدید: 56
كارگاه ازدواج مناسب،سالم و پايدار در دانشگاه فرهنگيان
كارگاه ازدواج مناسب،سالم و پايدار در دانشگاه دخترانه صديقه طاهره و دانشگاه شريعتي فرهنگيان ساري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

در راستاي اجرايي كردن تفاهم نامه في ما بين وزارت بهداشت و دانشگاه فرهنگيان و به منظور استفاده از ظرفيتهاي اي سازمان همايشهاي ازدواج مناسب،سالم و پايدار در دانشگاههاي فرهنگيان سراسر مازندران برگزار گرديد

همايش ازدواج مناسب،سالم و پايدار در دانشگاههاي دخترانه و پسرانه ساري با حضور دانشجويان برگزار شد

دكتر برزگررئيس مركز بهداشت شهرستان ساري در خصوصسياستهاي كلي جمعيت بياناتي را ابراز داشتندودر ادامه مهندس هاشم ورزي كارشناس بهداشت روان مركز بهداشت استان در زمينه ازدواج شاد و پايدار سخنراني نمودند.دكتر محضر معاون فني مركز بهداشت شهرستان ساري در همايش دانشگاه فرهنگيان پسرانه شريعتي و خانم تقوي كارشناس روان از اهداف اين برنامه بياناتي را ايراد نمودند
در پيايان اين مراسم به قيد قرعه جوايزي اهدا شد 
 
كارگاه ازدواج مناسب،سالم و پايدار در دانشگاه فرهنگيان
Powered by DorsaPortal