مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1395/12/05 تعداد بازدید: 157
با افتتاح همزمان 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي در كشور
با حضور وزير بهداشت در استان مازندران، 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي از جمله 350 مركز جامع خدمات سلامت روستايي در 28 استان و 47 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور از طريق ويديو كنفرانس افتتاح شد.

با حضور وزير بهداشت و به ميزباني مازندران انجام شد؛


با افتتاح همزمان 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي در كشور  

با حضور وزير بهداشت در استان مازندران، 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي از جمله 350 مركز جامع خدمات سلامت روستايي در 28 استان و 47 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور از طريق ويديو كنفرانس افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: با راه اندازي اين مراكز با اعتباري بالغ بر 2800 ميليارد ريال و با رعايت حداكثر صرفه و صلاح، حدود 200 هزار متر مربع به فضاهاي ارائه خدمات بهداشتي كشور افزوده شده و همچنين در استان مازندران 68 مركز جامع خدمات سلامت در استان مازندران به بهره برداري رسيد.

بر اساس اين گزارش كاركرد مراكز ياد شده در قالب نظام شبكه اي خدمات بهداشتي از اين نظر حائز اهميت است كه هر 4 تا 12هزار نفر از جمعيت تحت پوشش روستايي مي توانند در سريع ترين زمان و نزديكترين فاصله ممكن، از حداكثر خدمات بهداشتي و درماني موجود بهره مند شوند.

برآورد مي شود ساكنين اين مناطق بيش از 80 درصد از نيازهاي اساسي سلامت خود را بر اساس پروتكل هاي بين المللي استاندارد از اين مراكز دريافت كنند كه اين امر از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي بشمار رفته و به صورت مداوم مورد تاكيد مراجع بين المللي ذيربط قرار گرفته است.

مراكز جامع خدمات سلامت روستايي در واقع مراكز بهداشتي درماني روستايي تغيير يافته هستند كه به دليل تغيير خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان، به اين عنوان تغيير نام يافته است.

اين مراكز با رعايت شرايط دسترسي جغرافيايي و فرهنگي، بطور متوسط براي حدود 8 هزار نفر (4 تا 12 هزار نفر) راه اندازي مي شوند. در مراكز جامع خدمات سلامت روستايي بسته به جمعيت تحت پوشش آنها نيروهاي تخصصي مانند پزشك، دندانپزشك، كاردان يا كارشناس آزمايشگاهي، كارشناس تغذيه، كارشناس روانشناسي باليني، كاردان يا كارشناس بهداشت محيط و حرفه اي، ماما، بهيار يا پرستار و كاردان يا كارشناس مراقب سلامت فعاليت دارند.

گفتني است مركز خدمات جامع سلامت روستايي زيد و طبقده در مياندرود و پنبه چوله در ساري با حضور وزير و معاون بهداشتي وزارت و استاندار و رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و  معاون بهداشتي و معاونتين و رئيس مركز بهداشت شهرستان ساري و با حضور مردم شريف افتتاح شد

 

با افتتاح همزمان 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي در كشور
Powered by DorsaPortal