مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1397/02/13 تعداد بازدید: 61
در هفته سلامت بيش از 50 هزار وارنيش فلورايد در مدارس شهرستان ساري
در راستا ي طرح تحول سلامت و جلوگيري از پوسيدكي دندان در هفته سلامت بيش از 50 هزار وارنيش فلورايد در مدارس ابتدايي و مقطع هفتم و مهدكودكها انجام شد

كارشناس مسئول دهان و دندان شهرستان ساري:

 در هفته سلامت بيش از 50 هزار وارنيش فلورايد در مدارس شهرستان ساري

 در راستا ي طرح تحول سلامت و جلوگيري از پوسيدكي دندان در هفته سلامت بيش از 50 هزار وارنيش فلورايد در مدارس ابتدايي و مقطع هفتم و مهدكودكها انجام شد

 به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

دكتر هاشمي ضمن خرسندي از موفقيت اين طرح بزرگ تحول سلامت در مركز استان گفت: كارشناسان بهداشت  با تمام توان با اكيپ دندانپزشكان و مراقبين سلامت جهت انجام وارنيش فلورايد بسيج شدند

وي گفت: درگراميداشت هفته سلامت كه با شعار "سلامت براي همه" نامگذاري شد افزود: بيش از 435 مدارس و مهدكودك تا بحال در اين هفته براي جلوگيري از پوسيدگي وارنيش فلورايدشدند كه تا پايان ارديبهشت ماه مرحله اول آن براي  گروه هدف به پايان خواهد رسيد

دكتر سيد سعيد هاشمي ابراز اميدواري كرد كه تا در ماه مهر و آبان مرحله دوم آن آغاز خواهد شد و به خانواده توصيه كرد اين خدمات سالي دوباردر فروردين و ارديبهشت و مهر وآبان در سراسر استان بصورت رايگان انجام ميگردد

 

وي تاكيد كردجهت جلوگيري از پوسيدگي دندانهاي دائمي(آسياب اول يا شماره 6) كه مهمترين قسمت دندان بوده مهم تلقي نموده و جهت دريافت اين خدمات به نزديكترين مركز خدمات جامع سلامت مراجعه نمايند

//يوسف رضا خادمي خانقاهي//

 

 

در هفته سلامت بيش از 50 هزار وارنيش فلورايد در مدارس شهرستان ساري
Powered by DorsaPortal