مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/02/12 تعداد بازدید: 23
بانوان نقش مهمي در برنامه مداخله اي،آموزشي و اجرايي دارند
بانوان نقش مهمي در برنامه مداخله اي،آموزشي و اجرايي دارند

بانوان نقش مهمي در برنامه مداخله اي،آموزشي و اجرايي دارند

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در همايش هفته سلامت و خود مراقبتي اجتماعي و سازماني در ساري بابيان اينكه در آموزش بهداشت، آموزش ها به رفتار تبديل شود، گفت: در حال حاضر در بحث مشاركت اجتماعي پوشش 44 درصدي است كه براي افزايش آن همه شوراها مشاركت داشته باشند.

وي با بيان اينكه بايد برنامه هاي آموزشي را جدي بگيريم، افزود: در نياز سنجي ها در بدو كار ممكن است دچار انحراف شويم زيرا مردم از نيازهاي خود اگاهي نداشته باشند.

دكتر آهنگر با بيان اينكه در بخش بهداشت عمومي سه دوره انقلاب اتفاق افتاده است، گفت: دوره آخر بهداشت عمومي مسائل اجتماعي بود كه در آن به مشاركت عمومي و نگاه عدالت گرايانه  در روستاها توجه شده است.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با تاكيد براينكه امروزه سلامتي شامل سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مي شود، افزود: نرخ سالمندان در جامعه ما در حال افزايش است بنابراين بايد به سلامتي آن ها در همه ابعاد توجه شود.

وي با تاكيد بر اينكه در برنامه ريزي ها بايد به فعاليت زنان توجه شود، ادامه داد: در برنامه هاي مداخله اي، آموزشي و اجرايي بايد به بانوان توجه شود زيرا آن ها مي توانند برنامه ها را در خانواده ترويج دهند. //يوسف رضا خادمي خانقاهي//

بانوان نقش مهمي در برنامه مداخله اي،آموزشي و اجرايي دارند
Powered by DorsaPortal