مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/09/30 تعداد بازدید: 18
قطع سهميه آرد نانواييهاي داراي تخلف بهداشتي
قطع سهميه آرد نانوايان داراي تخلف بهداشتي در كميته آرد ونان شهرستان ساري تصويب شد.

قطع سهميه آرد نانوايان داراي تخلف بهداشتي در كميته آرد ونان شهرستان ساري تصويب شد.

اين كميته 23/9/92 در شركت غله .با حضور نمايندگان فرمانداري،مركز بهداشت ساري،ادارات بازرگاني،شركت غله و رئيس اتحاديه خبازان ساري برگزار شد.

رضا رفيعي نماينده بهداشت محيط مركز بهداشت ساري بيان داشتند: در اين كميته ضمن بررسي وضعيت نانوايي هاي شهرستان ساري، پيشنهادهاي كسر و قطع سهميه آرد نانوايي هاي داراي تخلف بهداشتي مورد بحث قرار گرفت و موارد زير به تصويب رسيد:

- مكاتبه مركز بهداشت با شركت غله جهت قطع سهميه ارد نانوايي هاي متخلف

- برقراري مجدد سهميه پس ازرفع نواقص توسط متصديان مركز بهداشت

قطع سهميه آرد نانواييهاي داراي تخلف بهداشتي
Powered by DorsaPortal