مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/10/18 تعداد بازدید: 30
دومين جلسه كميته ژنتيك(تالاسمي)شهرستان ساري با هدف پيشگيري از بروز تالاسمي ماژور برگزار شد.
روابط عمومي مركز بهداشت ساري: دومين جلسه كميته ژنتيك (تالاسمي) شهرستان ساري در سال جاري با حضور معاون محترم فني مركز بهداشت شهرستان ساري كارشناس مسئول غير واگير ، مسئولين واحدهاي ستادي، سازمانهاي بيمه گر، آموزش و پرورش ،سازمان تبليغات اسلامي ، مسئول محترم آزمايشگاه نوين ژنتيك، كميته امداد، پزشكي قانوني ، ساعت 8 صبح مورخ 15/10/92در سالن همايش مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار گرديد.

دومين جلسه كميته ژنتيك (تالاسمي) شهرستان ساري در سال جاري با حضور معاون محترم فني مركز بهداشت شهرستان ساري كارشناس مسئول غير واگير ، مسئولين واحدهاي ستادي، سازمانهاي بيمه گر، آموزش و پرورش ،سازمان تبليغات اسلامي ، مسئول محترم آزمايشگاه نوين ژنتيك، كميته امداد، پزشكي قانوني ، ساعت 8 صبح مورخ 15/10/92در سالن همايش مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار گرديد.

در اين جلسه پيرامون بررسي بروز تالاسمي در 10 سال گذشته در شهرستان ساري با محوريت پوشش بيمه هاي درماني ، اهميت آموزش در گروههاي هدف و هماهنگي برنامه هاي بهداشت باروري و تنظيم خانواده ، در زوجين ناقل و پرخطر بحث و تبادل نظر گرديد كه نتايج زير را در بر داشت :

1.هماهنگي با واحد بهداشت خانواده در زمينه اهميت تامين وسايل پيشگيري از بارداري و پيگيري پوشش بيمه در زمينه انجام وازكتومي و توبكتومي در صورت نياز در زوجين ناقل پر خطر.

2.آموزش كليه دانش آموزان راهنمائي و دبيرستان در زمينه تالاسمي با استفاده از دبيران زيست شناسي.

3.هماهنگي با ستاد اجرائي ا ستان در زمينه معرفي پزشك تيم مشاور ژنتيك به عنوان سطح 2برنامه پزشك خانواده جهت تسهيل در نوشتن آزمايشا ت لازم در زوجين.

4.پيگيري پوشش بيمه ها در زمينه تقبل هزينه انجام آزمايشات PKU ژنتيك در والدين و بيماران PKU.

5.هماهنگي با سازمان هاي بيمه گر در زمينه كاهش هزينه (فرانشيز) پرداختي آزمايشات PND توسط بيماران.

6.هماهنگي با كميته امداد در زمينه كمك به بيماران بي بضاعت.

7.هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي در زمينه آموزش زوجين در رابطه با لزوم انجام آزمايشات غربالگري درموارد عقد موقت و مهاجرين و گروههاي اجتماعي خاص.
دومين جلسه كميته ژنتيك(تالاسمي)شهرستان ساري با هدف پيشگيري از بروز تالاسمي ماژور برگزار شد.
Powered by DorsaPortal