مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/10/19 تعداد بازدید: 6
همايش تغذيه در دوران سالمندي ويژه مددجويان كميته امداد ساري
روابط عمومي مركز بهداشت:همايش يك روزه تغذيه در دوران سالمندي ويژه مددجويان كميته امداد ساري با هدف آگاه سازي در خصوص عادتهاي نامناسب غذايي و كاهش مصرف نمك و روغن در سالن معاونت بهداشتي برگزار شد
 

روابط عمومي مركز بهداشت:همايش يك روزه تغذيه در دوران سالمندي ويژه مددجويان كميته امداد ساري با هدف آگاه سازي در خصوص عادتهاي نامناسب غذايي و كاهش مصرف نمك و روغن در سالن كميته امداد برگزار شد.

در اين همايش يكروزه دهقان كارشناس تغذيه بهداشت شهرستان ساري در خصوص عادتهاي نامناسب تغذيه و مخصوصا" مضرات استفاده افراطي از روغنها و فراورده هاي گوشتي نظير كالباس و سوسيس و انواع فست فودها براي كليه افراد جامعه و مخصوصا" سالمندان و تأكيد به استفاده از سبزيجات و مواد غذائي پخته و آب ميوه و جلوگيري از يبوست توضيحاتي داد. وي صرف چاي را پس از صرف غذا مانع جذب آهن ذكر كرد و توصيه كرد تا پس از غذا از صرف چاي خودداري كنند.

در ادامه بريماني مدير كميته امداد شهرستان نيز ضمن خير مقدم به كليه سالمندان و هيأت مهمان از دانشگاه علوم پزشكي مازندران توضيحات آماري را در خصوص جامعه هدف تحت پوشش امداد ارائه داده و موضوع مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و نهاد امداد را در اين راستا يادآور شد.

در ادامه دكتر آهنگر معاون فني بهداشت استان با اشاره به موضوع سلامتي و نفع آن به همه افراد جامعه خواستار يك تلاش همگاني براي اصلاح رويه هاي غذائي و عادتهاي بد و تغيير ذائقه ها شد.

وي افزايش جمعيت و گسترش كيفي جمعيت را يادآور شده و پير شدن جمعيت را زنگ خطري براي جامعه عنوان كرد و گفت: با اين نرخ رشد جمعيت، در چهل سال بعد،از هرچهار نفر يك نفر سالمند خواهيم داشت كه نگهداري آنها براي افراد خانواده بسيار مشكل است چراكه سالمندان نيازمند نگاه و توجه ويژه هستند و توجه به آنها زمان زيادي را صرف خواهد كرد و اين خارج از توانائي خانواده هاي كم جمعيت است ضمن اينكه در حال حاضر سيستم هاي مراقبتي نيز براي سرويس دهي به سالمندان محدود مي باشد.

معاون فني بهداشت استان رشد شاخصهاي پوشش بيمه  درمان ، افزايش درآمد خانوار، رشد مؤلفه هاي اقتصادي و سواد و فرهنگ را زمينه ساز براي رشد جمعيت و جلوگيري از آسيبهاي پيري جمعيت دانست. وي موضوع آلودگي هوا در برخي از شهرها را يك هشدار جدي توصيف كرد كه بايد با توجه به  اقبال جديد به افزايش جمعيت نسبت به آن چاره جوئي كرد.

دكتر آهنگر در ادامه به موضوع تغذيه اشاره كرد و با توجه به عادت پرخوري گفت مـتأسفانه در چاقي ،چربي خون و قند در بين استانهاي ديگر در رتبه هاي ابتدائي هستيم و بايد با فرهنگ سازي و ترك عادتهاي نارواي تغذيه كوشش كنيم. جلوگيري از مصرف بي رويه نمك و روغنها و در مقابل شيوع استفاده از دخانيات و اخيرا" قليان و مخصوصا" براي بانوان جوان و از طرفي كم تحركي يك تهديد جدي براي سلامت عمومي است.
. 
همايش تغذيه در دوران سالمندي ويژه مددجويان كميته امداد ساري
Powered by DorsaPortal