مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1392/11/29 تعداد بازدید: 5
سوانح وحوادث دومين دليل عمده مرگ در تمام سنين و اولين علت مرگ در افراد 1تا 40 ساله مي باشد. قسمت عمده اين آسيب ها در تصادفات جاده اي به وقوع مي پيوند .
روابط عمومي مركز بهداشت ساري و واحد بيماريهاي غيرواگير شهرستان ساري: سوانح وحوادث دومين دليل عمده مرگ در تمام سنين و اولين علت مرگ در افراد 1تا 40 ساله مي باشد. قسمت عمده اين آسيب ها در تصادفات جاده اي به وقوع مي پيوند . باتوجه به اطلاعات سازمان جهاني بهداشت ، مرگ ناشي از صدمات حوادث ترافيكي جاده اي 25% از موارد مرگ ناشي از حوادث راتشكيل مي دهند.

روابط عمومي مركز بهداشت ساري:

واحد بيماريهاي غيرواگير شهرستان ساري:

سوانح وحوادث دومين دليل عمده مرگ در تمام سنين و اولين علت مرگ در افراد 1تا 40 ساله مي باشد. قسمت عمده اين آسيب ها در تصادفات جاده اي به وقوع مي پيوند .

باتوجه به اطلاعات سازمان جهاني بهداشت ، مرگ ناشي از صدمات حوادث ترافيكي جاده اي 25% از موارد مرگ ناشي از حوادث راتشكيل مي دهند.

تعداد افراد كشته شده درجهان در اثر حوادث ترافيكي ساليانه 2/1 ميليون نفر تخمين زده مي شود.در حالي كه تعداد افراد مجروح تا 50 ميليون نفر هم ميرسد. آمار حوادث ترافيكي در ايران بيشتر از آمار جهاني است

ميليون ها نفر از مردم ساليانه بعداز تصادف هاي شديد هفته ها طولاني را در بيمارستان مي گذرانند و تعداد زيادي هرگز قادر به ادامه كاروزندگي مانندگذشته نخواهند بود .حوادث ترافيكي علاوه بر بار اقتصادي سنگين اثرات مخربي بر خانواده نيز خواهد گذاشت.

پيشگيري از حوادث ترافيكي راهها طيف وسيعي از فعاليت ها را شامل مي شود از اين فعاليتها مي توان به موارد زير اشاره كرد

v توسعه و مديريت در زمينه ايمن و مهندسي سازي جاده ها.

v توليد و عرضه خودروهاي ايمن تر.

v اجراي كامل قوانين راهنمايي و رانندگي.

فراهم نمودن خدمات اورژانس، بهداشتي و بيمارستاني.

توصيه ها

v توجه كامل به قوانين راهنمايي و رانندگي .

v استفاده از كمربند و كلاه ايمني.

v خودداري از انجام حركات نمايشي.

v استفاده از پل عابر پياده و خط كشي عابر پياده.

v خودداري از نشستن كودكان در صندلي جلوي ماشين و استفاده از صندلي مخصوص كودك در صندلي پشت اتومبيل .

v خودداري از مصرف الكل و مواد افيوني .

v خودداري از مصرف داروهاي خواب آور در هنگام رانندگي .

v توجه و برطرف كردن نقايص فني خودرو .

v پوشيدن لباسهاي روشن يا شب نما در شب جهت بهتر ديده شدن وكاهش خطر برخورد با وسايل نقليه .

v خودداري از رانندگي به هنگام خستگي و خواب آلودگي .

v خودداري از چند تركه سوار كردن موتورسواران بويژه سوار كردن كودكان .

سوانح وحوادث دومين دليل عمده مرگ در تمام سنين و اولين علت مرگ در افراد 1تا 40 ساله مي باشد. قسمت عمده اين آسيب ها در تصادفات جاده اي به وقوع مي پيوند .
Powered by DorsaPortal