مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/12/04 تعداد بازدید: 19
برنا مه غربالگري با هدف شناسايي موارد اچ اي وي مثبت در مركزنگهداري درمان و كاهش اسيب معتادان شهيد قرباني قاجار خيل برگزار شد.
روابط عمومي مركز بهداشت ساري: واحد بيماري هاي واگير شهرستان ساري برنامه غربالگري مركز كاهش آسيب معتادان شهيد قرباني روستاي قاجارخيل را با استفاده از تكنيك رپيد تست به اجرا دراورد.

روابط عمومي مركز بهداشت ساري:

واحد بيماري هاي واگير شهرستان ساري برنامه غربالگري مركز كاهش آسيب معتادان شهيد قرباني روستاي قاجارخيل را توسط كارشناس ايدز شهرستان و كارشناس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري با استفاده از تكنيك رپيد تست به اجرا دراورد. تكنيك رپيد تست روشي سريع و مؤثر جهت بيماريابي ايدز مي باشد در اين روش ، ابتدا با لانست ضربه اي به قسمت نرم بند اول يكي از انگشتان وارد ميشود سپس چند قطره خون بر روي كيت ازمايشگاهي ريخته ميشود در صورت تغيير رنگ بعد از 20 دقيقه نتيجه ازمايش مثبت تلقي مي شودكه با انجام ازمايش هاي تكميلي تاييد خواهد شد.هدف از اين برنامه غربالگري شناسايي زودهنگام بيماران مبتلا به اچ اي وي در جهت شروع زودهنگام درمان اينگونه بيماران افزايش طول عمر وبهبود زندگي ايشان مي باشد.همچنين اموزش هايي به بيماران و اطرافيان انها در جهت چگونگي جلوگيري از انتقال بيماري داده مي شود.

برنا مه غربالگري با هدف شناسايي موارد اچ اي وي مثبت در مركزنگهداري درمان و كاهش اسيب معتادان شهيد قرباني قاجار خيل برگزار شد.
Powered by DorsaPortal