مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/03/13 تعداد بازدید: 21
60 درصد كم كاري تيروئيد نوزادان موقتي و گذراست .
روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و فوق تخصص غدد اطفال در جلسه آموزشي توجيهي به مناسبت هفته تيروئيد گفت: كم كاري مادرزادي تيروئيد يكي ازمهمترين علل عقب ماندگي ذهني است كه به راحتي قابل شناسايي و پيشگيري مي باشد.

روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و فوق تخصص غدد اطفال در جلسه آموزشي توجيهي به مناسبت هفته تيروئيد گفت: كم كاري مادرزادي تيروئيد يكي ازمهمترين علل عقب ماندگي ذهني است كه به راحتي قابل شناسايي و پيشگيري مي باشد.

دكتر كوثريان افزود:طي 8 سال غربالگري در زمينه كم كاري تيروئيد به اين نتيجه رسيديم كه 60 درصد كم كاري تيروئيد نوزادان گذراست يعني تا پايان 3 سالگي بهبود مي يابد و 40 درصد نيز دائمي است كه بايد تا پايان عمر دارومصرف كنند.

بر مصرف نمك يددار تاكيد كرد وگفت: بايد برمصارف نمك يد دار در آشپزخانه هاي مركزي،خوابگاهها،بيمارستان ها سربازخانه ها نظارت بيشتري شود.

110 پزشك وكارشناس بيماري ها براي آشنايي با دستورالعمل جديد،اپيدميولوژي،اتيولوژي و علائم بيماري، شيوع بيماري در ايران و جهان و پيشگيري و درمان در اين جلسه آموزشي شركت كردند.

از 7 تا 10 خرداد ماه هفته جهاني تيروئيد نامگذاري شده است كه در اين راستا جلسه آموزشي توجيهي 2 روزه در مركز بهداشت شهرستان برگزار شد .

60 درصد كم كاري تيروئيد نوزادان  موقتي  و گذراست .
Powered by DorsaPortal