مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/03/13 تعداد بازدید: 15
ضرورت حضور فعال ناجيان غريق در دريا
روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: معاون اجرايي مركز بهداشت شهرستان ساري :غيربومي بودن افرادو آشنا نبودن با منطقه، ماجراجويي،آشنا نبودن با فنون شنا،توجه نكردن به حريم طرح و بي توجهي والدين را از مهمترين عوامل غرق شدن شناگران در دريا بيان كرد.

روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

معاون اجرايي مركز بهداشت شهرستان ساري :غيربومي بودن افرادو آشنا نبودن با منطقه، ماجراجويي،آشنا نبودن با فنون شنا،توجه نكردن به حريم طرح و بي توجهي والدين را از مهمترين عوامل غرق شدن شناگران در دريا بيان كرد.

معاون اجرايي مركز بهداشت شهرستان ساري در جلسه كميته سوانح و حوادث اين شهرستان با اولويت پيشگيري از غرق شدگي گفت: در6 ماهه اول هر سال اولويت اين كميته براي پيشگيري از غرق شدن در آبندان ها ،رودخانه ها ، استخرها و دريا مي باشد كه ارائه راهكار و پيشگيري از افزايش غرق شدگان در اين كميته مطرح مي شود.

دكترداوودصياديان افزود:غيربومي بودن افرادو آشنا نبودن با منطقه، ماجراجويي،آشنا نبودن با فنون شنا،توجه نكردن به حريم طرح و بي توجهي والدين را از مهمترين عوامل غرق شدن شناگران در دريا بيان كرد.

وي تصريح كرد:از آنجايي كه مرگ و مير به خصوص در سنين پايين از اهميت ويژه اي در جامعه برخوردار است معضل غرق شدگي موجب مي شود كه سن اميد به زندگي در كشور پايين بيايد لذا پيشگيري ازغرق شدگي از اهميت ويژه اي بر خوردار است .

معاون اجرايي مركز بهداشت شهرستان ساري پيشنهاد كرد: پوستروپمفلت آموزشي جهت اگاهي دانش آموزان،دانشجويان ومسافران تهيه گردد كه در آن مخاطرات شناكردن در دريا قيد شود.

وي همچنين با بيان اينكه زمان آغاز طرح شنا معمولاً از تير ماه مي باشد بيان داشت:چون اكثرغرق شدگي با آغاز گرم شدن هوا و قبل از اجراي طرح اتفاق مي افتد پيشنها مي گردد زمان اجراي طرح از اوائل خرداد ماه آغازشود.

به گفته وي توجه به نقاط كور دريا،توجه به ساعت غير طرح،حضور فعال ناجيان غريق، حضور فعال اورژانس 115،هلال احمر ،حضور فعال نيروي انتظامي، نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط خطرو افزايش ساعات طرح مي تواند بر كاهش غرق شدن افراد تاثير فراواني داشته باشد.
ضرورت حضور فعال ناجيان غريق در دريا
Powered by DorsaPortal