مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/03/31 تعداد بازدید: 74
تاكيد براهميت غربالگري مادران باردار با موضوع ناهنجاري هاي جنيني ،درسطح مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي شهرستان ساري
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت ساري : در راستاي سياستهاي برنامه سلامت مادران جلسه آموزشي غربالگري ناهنجاري جنين دربارداري توسط واحد بهداشت خانواده در سالن همايش اين مركز با حضورمتخصص زنان وزايمان و كارشناسان مامايي مراكز شهري وروستايي برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت ساري :

در راستاي سياستهاي برنامه سلامت مادران جلسه آموزشي غربالگري ناهنجاري جنين دربارداري توسط واحد بهداشت خانواده در سالن همايش اين مركز با حضورمتخصص زنان وزايمان و كارشناسان مامايي مراكز شهري وروستايي برگزار گرديد.

دكتر محضري ،كارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده،هدف اصلي برگزاري اين جلسه را اهميت انجام غربالگري ناهنجاريهاي جنين دربارداري جهت شناسايي برخي از اختلالات كروموزومي و نقايص لوله عصبي كه يكي از عوامل مهم در بروز مرگ ومير دوران نوزادي مي باشد، بيان نمود.

همچنين خسروي (كارشناس برنامه سلامت مادران) با توجه به محدوديت زمان اخذ مجوز سقط قانوني و ضرورت آگاهي والدين براي انتخاب غربالگري ناهنجاري جنين ، مشاوره بايد در اولين ملاقات بارداري (هفته 6 تا 10 بارداري) انجام شود.

در ادامه دكترسكينه قنبري متخصص زنان وزايمان به اين موارد اشاره نمود:

Ø برخي اختلالات كروموزومي در اين غربالگري كشف مي شود كه شايع ترين آن، سندرم داون است كه با افزايش سن مادر، خطر وقوع آن افزايش مي يابد.

Ø نتايج غربالگري ناهنجاري جنين فقط ميزان خطر را نشان مي دهد. نتايج تستهاي تشخيص قطعي مثل آمنيوسنتز يا CVS ملاك ختم بارداري است.

Ø در صورتي كه پس از مشاوره، والدين متقاضي انجام غربالگري باشند، غربالگري ناهنجاري جنين در سه ماهه اول انجام مي شود. زمان انجام غربالگري سه ماهه اول، شروع هفته 11 تا 13 هفته + 6 روز بارداري است ودر صورتيكه نتيجه غربالگري سه ماهه اول، پر خطر باشد، مادر بايد در اسرع وقت توسط متخصص زنان و زايمان بررسي تكميلي شود.

Ø اگر نتيجه غربالگري، در معرض خطرباشد لازم است غربالگري ناهنجاري جنين در سه ماهه دوم نيز درخواست شود. به اين منظور كوادماركر درخواست مي شود و مجموع نتايج غربالگري سه ماهه اول و دوم با تاكيد بر انجام در همان آزمايشگاه مبناي قضاوت قرار مي گيرد.

Ø اگر نتيجه غربالگري، كم خطر باشد احتمال وقوع ناهنجاريهاي مورد بررسي، كم است ودرخواست غربالگري سه ماهه دوم لازم نيست.

درحال حاضر غربالگري جنين در سه ماهه اول بارداري توصيه مي شود. چنانچه خانم باردار پس از 13 هفته و 6روز و قبل از هفته 17 بارداري مراجعه نمايد و غربالگري سه ماهه اول را انجام نداده است، پس از مشاوره و انتخاب والدين، غربالگري سه ماهه دوم بارداري درخواست مي شود.

تاكيد براهميت غربالگري مادران باردار با موضوع ناهنجاري هاي جنيني ،درسطح مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي شهرستان ساري
Powered by DorsaPortal