مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/05/26 تعداد بازدید: 404
جذب 199 بهورز درسراسراستان مازندران
روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: آزمون پذيرش بهورز دانشگاه علوم پزشكي مازندران در 3 حوزه استان برگزار شد.

جذب 199 بهورز درسراسراستان مازندران

روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

آزمون پذيرش بهورز دانشگاه علوم پزشكي مازندران در 3 حوزه استان برگزار شد.

به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در رشته بهورزي در199 خانه بهداشت استان طبق مفاد دستورالعمل اجرائي پذيرش بهورز مصوب هيات امناء دانشگاه ،از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه و احراز صلاحيت هاي عمومي انجام شد

اين آزمون كه بر اساس قانون گزينش از افراد واجد شرايط بومي با مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه انتخاب گرديد، تعداد 1853 نفر ثبت نام نموده كه از اين افراد 1453 نفر آن واجد شرايط شركت در آزمون شدند

شهرستان هاي تنكابن،آمل وساري سه حوزه برگزاري آزمون بوده كه در مورخه 23/5/93 راس ساعت 10 صبح همزمان برگزار شد
در شهرستان ساري 177 شركت كردند كه از اين تعداد 29 نفر بهورز جذب خواهند شد 
نتايج آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

جذب 199 بهورز درسراسراستان مازندران
Powered by DorsaPortal