مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/06/20 تعداد بازدید: 53
بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت گلدون.
روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همراه رئيس مركز بهداشت شهرستان ساري از مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت گلدون بازديد كردند

بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت گلدون.

روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همراه رئيس مركز بهداشت شهرستان ساري از مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت گلدون بازديد كردند.

در اين بازديد كه دكتر بابامحمودي قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر پارسايي رئيس دفتر دانشگاه حضور داشتند،تصميمات اتخاذ شده به شرح ذيل مي باشد:

· آغازساخت مركزجديد با حمايتهاي مالي شورا ودهياري وكمكهاي مردمي و...

· خريد كولر اسپيليت براي خانه بهداشت گلدون

· نوسازي و يا تعويض صندلي كمد دارايي خانه بهداشت گلدون

 

بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز بهداشتي درماني  و خانه بهداشت گلدون.
Powered by DorsaPortal