مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/10/01 تعداد بازدید: 111
آموزش بهورزان مركز بهداشت شهرستان ساري توسط گروه سلامت رواني،اعتياد،الكل و اجتماعي
روابط عمومي مركز بهداشت ساري:تمامي بهورزان مركز بهداشت شهرستان ساري در راستاي برنامه عملياتي تحت آموزش كارشناسان واحد سلامت روان قرارگرفتند.

روابط عمومي مركز بهداشت ساري:تمامي بهورزان مركز بهداشت شهرستان ساري در راستاي برنامه عملياتي تحت آموزش كارشناسان واحد سلامت روان قرارگرفتند.

كليه بهورزان مركز بهداشت شهرستان ساري طي 12 جلسه ي آموزشي با موضوعات آموزش مهارتهاي زندگي،مهارت قا طعيت و نه گفتن، مهارت هاي فرزند پروري، پيگيري از اعتياد و آشنايي با مواد مخدر تحت آموزش قرار گرفتند.

همچنين با هدف ارتقاي فرايند پيش آزمون و پس آزمون برگزار شد. در پايان جلسه پرسش و پاسخ و رفع ابهامات در تكميل فرم ها و آموزش گروه هدف توسط بهورزان صورت گرفت.

آموزش بهورزان مركز بهداشت شهرستان ساري توسط گروه سلامت رواني،اعتياد،الكل و اجتماعي
Powered by DorsaPortal