مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/12/18 تعداد بازدید: 73
برگزاري كنفرانس بازآموزي كم كاري مادرزادي تيروئيد در ساري
روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري: كنفرانس بازآموزي ارتقاي آگاهي وتوانمندي پزشكان همكاردر زمينه اجراي برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد نوزادان در ساري برگزار شد

روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

كنفرانس بازآموزي ارتقاي آگاهي وتوانمندي پزشكان همكاردر زمينه اجراي برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد نوزادان در ساري برگزار شد

كارشناس مسئول واحد بيماريهاي غير واگير : پيشگيري ودرمان زودرس نوزادان مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروئيد ونياز سنجي انجام شده در اين خصوص حائز اهميت است.

در اين همايش كه شماري از پزشكان عمومي،پزشكان خانواده ومتخصصين كودكان حضور داشتند دكتر هاديان اهم اقدامات انجام شده در زمينه پيشگيري از بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد در حوزه معاونت بهداشتي ارايه وسپس مطالب ارزنده ومفيدي درزمينه اپيدميولوژي ،اتيولوژي ، تشخيص ودرمان وپيگيري به موقع بيماران توسط اساتيد محترم گروه غدد اطفال ( دكتر مهرنوش كوثريان و دكتر دانيل زمانفر) ارايه گرديد. در پايان جلسه شركت كنندگان با بررسي نمونه هاي بيماران ارايه شده به بحث وتبادل نظر پيرامون بيماري پرداختند.

برگزاري كنفرانس بازآموزي كم كاري مادرزادي تيروئيد در ساري
Powered by DorsaPortal