مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/11 تعداد بازدید: 19
آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است؟
آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است؟
آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است؟ 

در تمامي جوامع، كودكان از آسيب‌پذيرترين افراد در برابر حوادث هستند، ارتقاء سلامت كودكان از مهمترين شاخص‌هاي سطح سلامت يك جامعه بوده و پيشگيري از وقوع حادثه در كودكان، مستلزم رعايت نكات ايمني است. كودكان قادر به درك خطرات پيرامون خود نبوده و در برابر بسياري از خطرها، آسيب‌پذيري بيشتري دارند. در نتيجه حفظ سلامتي آنان و كم‌كردن ابتلا به بيماري و جلوگيري از مرگ‌ومير و معلوليت آنها از بالاترين مسئوليت‌هاي والدين و جامعه است.

آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است.در سال 2004حدود 262 هزار كودك در اثر حوادث ترافيكي فوت كردند در كشورهاي پردرآمد بين 5 تا 10 درصد كودكان قرباني حوادث ترافيكي، عابر پياده هستند، در كشورهاي با درآمد كم و متوسط اين نسبت بين 30 تا 40 درصد متغير است.

سناريوي مرگ كودك زير 5 سال:

در يك روز گرم تابستاني ، كودكي 5 ساله با شوق و ذوق كودكانه به همراه پدر به قصد برداشت پول از عابر بانك سوار ماشين شد . پدر، ماشين را سمت مخالف بانك پارك كرد و به طرف عابر بانك رفت و بي خبر از اينكه كودك كنجكاوش به دنبال او درب ماشين را باز كرده و به داخل خيابان اصلي دويده است و در همين زمان ، كاميوني در حال عبور از خيابان اصلي بود و متوجه كودك نشد و او را زير كرد او را سريعا با آمبولانس به بيمارستان منتقل كردند ولي متاسفانه كودك در محل حادثه فوت شده بود.

براي پيشگيري از حوادث ترافيكي چه بايد كرد؟

1.        هيچ‌گاه كودك در خودرو تنها نماند.

2.       كودكان هنگام سوار شدن به خودرو بايد تحت نظارت والدين و بزرگترها اول سوار اتومبيل شوند و براي پياده شدن بعد از بزرگترها پياده شوند.

3.      كودك در داخل خودرو نبايد روي پاي كسي بنشيند.

4.       هنگام شير دادن به كودك بايد توقف كرد.

5.      كودكان نبايد روي صندلي اتومبيل در حال حركت بايستند، عقب خودرو دراز بكشند و يا دست يا سر خود را از شيشه اتومبيل بيرون بياورند.

6.       براي سوار شدن و پياده شدن از خودرو بايد از درهاي سمت راست استفاده كرد.

7.      هنگام بستن درب خودرو بايد مواظب بود انگشتان كودكان لاي درب نماند.

8.      صندلي عقب اتومبيل ايمن ترين محل براي كودكان در هنگام رانندگي است .

9.       از صندلي مخصوص كودك در اتومبيل استفاده كنيد .

10.     كودك كمتر از 13 سال بايستي در صندلي عقب خودرو بنشيند.

11.     سعي نكنيد با قرار دادن تعداد بيشتري از كودكان در يك خودروي سواري، جان آن‌ها را به خطر بيندازيد.

12.    استفاده از كلاه ايمني هنگام دوچرخه‌سواري، اسكيت و اسكوتر ضروري است.

13.   هميشه در پياده‌رو راه بروند و اگر جايي پياده‌رو ندارد از طرفي حركت كنند كه بتوانند اتومبيل‌ها را ببينند يعني خلاف جهت اتومبيل‌ها حركت كنند.

14.    از محل نگهداري كودك خود در همه اوقات مطلع باشيد.

15.   از نشاندن كودك در وسايل نقليه خطرناك از قبيل موتور سيكلت و تراكتور شديداً اجتناب كنيد .

16.    قوانين ايمني دوچرخه سواري ( كلاه ايمني و .... ) را آموزش دهيد .

17.   قوانين ايمني رفت و آمد به مدرسه و مهارت هاي ايمني پياده رو را به كودك بياموزيد .

18.   بهترين الگوي كودكان والدين و مراقبانشان هستند آن‌ها بايد سعي كنند هميشه بطور صحيح و با رعايت قوانين از خيابان عبور كنند.

                                                                         واحد سلامت خانواده مركز بهداشت شهرستان ساري


در تمامي جوامع، كودكان از آسيب‌پذيرترين افراد در برابر حوادث هستند، ارتقاء سلامت كودكان از مهمترين شاخص‌هاي سطح سلامت يك جامعه بوده و پيشگيري از وقوع حادثه در كودكان، مستلزم رعايت نكات ايمني است. كودكان قادر به درك خطرات پيرامون خود نبوده و در برابر بسياري از خطرها، آسيب‌پذيري بيشتري دارند. در نتيجه حفظ سلامتي آنان و كم‌كردن ابتلا به بيماري و جلوگيري از مرگ‌ومير و معلوليت آنها از بالاترين مسئوليت‌هاي والدين و جامعه است.

آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است.در سال 2004حدود 262 هزار كودك در اثر حوادث ترافيكي فوت كردند در كشورهاي پردرآمد بين 5 تا 10 درصد كودكان قرباني حوادث ترافيكي، عابر پياده هستند، در كشورهاي با درآمد كم و متوسط اين نسبت بين 30 تا 40 درصد متغير است.

سناريوي مرگ كودك زير 5 سال:

در يك روز گرم تابستاني ، كودكي 5 ساله با شوق و ذوق كودكانه به همراه پدر به قصد برداشت پول از عابر بانك سوار ماشين شد . پدر، ماشين را سمت مخالف بانك پارك كرد و به طرف عابر بانك رفت و بي خبر از اينكه كودك كنجكاوش به دنبال او درب ماشين را باز كرده و به داخل خيابان اصلي دويده است و در همين زمان ، كاميوني در حال عبور از خيابان اصلي بود و متوجه كودك نشد و او را زير كرد او را سريعا با آمبولانس به بيمارستان منتقل كردند ولي متاسفانه كودك در محل حادثه فوت شده بود.

براي پيشگيري از حوادث ترافيكي چه بايد كرد؟

1. هيچ‌گاه كودك در خودرو تنها نماند.

2. كودكان هنگام سوار شدن به خودرو بايد تحت نظارت والدين و بزرگترها اول سوار اتومبيل شوند و براي پياده شدن بعد از بزرگترها پياده شوند.

3. كودك در داخل خودرو نبايد روي پاي كسي بنشيند.

4. هنگام شير دادن به كودك بايد توقف كرد.

5. كودكان نبايد روي صندلي اتومبيل در حال حركت بايستند، عقب خودرو دراز بكشند و يا دست يا سر خود را از شيشه اتومبيل بيرون بياورند.

6. براي سوار شدن و پياده شدن از خودرو بايد از درهاي سمت راست استفاده كرد.

7. هنگام بستن درب خودرو بايد مواظب بود انگشتان كودكان لاي درب نماند.

8. صندلي عقب اتومبيل ايمن ترين محل براي كودكان در هنگام رانندگي است .

9. از صندلي مخصوص كودك در اتومبيل استفاده كنيد .

10. كودك كمتر از 13 سال بايستي در صندلي عقب خودرو بنشيند.

11. سعي نكنيد با قرار دادن تعداد بيشتري از كودكان در يك خودروي سواري، جان آن‌ها را به خطر بيندازيد.

12. استفاده از كلاه ايمني هنگام دوچرخه‌سواري، اسكيت و اسكوتر ضروري است.

13. هميشه در پياده‌رو راه بروند و اگر جايي پياده‌رو ندارد از طرفي حركت كنند كه بتوانند اتومبيل‌ها را ببينند يعني خلاف جهت اتومبيل‌ها حركت كنند.

14. از محل نگهداري كودك خود در همه اوقات مطلع باشيد.

15. از نشاندن كودك در وسايل نقليه خطرناك از قبيل موتور سيكلت و تراكتور شديداً اجتناب كنيد .

16. قوانين ايمني دوچرخه سواري ( كلاه ايمني و .... ) را آموزش دهيد .

17. قوانين ايمني رفت و آمد به مدرسه و مهارت هاي ايمني پياده رو را به كودك بياموزيد .

18. بهترين الگوي كودكان والدين و مراقبانشان هستند آن‌ها بايد سعي كنند هميشه بطور صحيح و با رعايت قوانين از خيابان عبور كنند.

واحد سلامت خانواده مركز بهداشت شهرستان ساري

 

آيا ميدانيد 21% مرگهاي ناشي از حوادث ترافيكي، در كودكان است؟
Powered by DorsaPortal