مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/26 تعداد بازدید: 36
برگزاري كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت در ساري
برگزاري كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت در مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد

برگزاري كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت

كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت در مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

با توجه به اهميت پيشگيري ، خودمراقبتي ودرمان بيماري ديابت ونياز سنجي انجام شده ،واحد بيماري هاي غيرواگير مركز بهداشت شهرستان ساري اقدام به برگزاري كنفرانس بازآموزي جهت ارتقاي آگاهي وتوانمندي پزشكان همكاردر زمينه "ادغام بسته خدمتي ديابت در پزشك خانواده شهري" نمود

.در اين همايش كه تعداد كثيري از پزشكان عمومي خصوصا پزشكان خانواده و جمعي از مسئولين محترم شبكه هاي بهداشت ودرمان ومديران ارشد استان حضور داشتند ، مطالب ارزنده ومفيدي درزمينه اپيدميولوژي ،اتيولوژي ، تشخيص بيماري و آخرين دست آوردها در زمينه درمان وپيگيري به موقع وخود مراقبتي بيماران توسط اساتيد محترم گروه غددومتابوليسم ومركز تحقيقات ديابت شهرستان ساري ارايه گرديد. در پايان جلسه شركت كنندگان به بحث وتبادل نظر پيرامون مطالب ارايه شده پرداختند.

لازم به ذكر ميباشد كه اين برنامه داراي5 امتياز اموزش مداوم بوده و از ساعت 8 الي 13 مورخ پنجشنبه 22/5/1394 در سالن اجتماعات مصباح مجتمع پيامبر اعظم(ص)دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگذار گرديد

 

برگزاري كنفرانس بازآموزي تازه هاي ديابت در ساري
Powered by DorsaPortal