مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/12/04 تعداد بازدید: 12
دوازدهمين جلسه كارگروه مديريت مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد
دوازدهمين جلسه كارگروه مديريت مركز بهداشت شهرستان ساري با حضور مسئولين ستادي درسالن كنفرانس مركز بهداشت برگزار گرديد.

دوازدهمين جلسه كارگروه مديريت مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد

دوازدهمين جلسه كارگروه مديريت مركز بهداشت شهرستان ساري با حضور مسئولين ستادي درسالن كنفرانس مركز بهداشت برگزار گرديد.

در اين جلسه، دكتر برزگر رئيس مركز بهداشت شهرستان ساري ضمن خير مقدم در خصوص از اهداف تشكيل كميته توضيحاتي بيان كرد.وي با بيان اين كه جلسه كارگروه مديريت شهرستان آخرين جلسه در سال است گفت: هدف اصلي و اساسي هر راهبرد بهداشتي ،پيشبرد ارتقاي سلامت مردم و همچنين ارتقاي كيفيت زندگي آنهاست.طرح تحول سلامت دهان و دندان از برنامه هاي دستور جلسه بود كه دكتر هاشمي كارشناس مسئول دهان و دندان به پيشرفت و ارائه اين طرح مباحثي ايراد نمودند.به گفته وي آن چيزي كه بناست در طرح تحول سلامت دهان و دندان اجرا شود موضوع پيشگيري است.سپس دكتر گودرزيان در خصوص كليات پنل مديريت اطلاعات سلامت مراكز روستايي و عنايتي مسئول آموزشگاه بهورزي در مورد آناليز آزمون بهورزي توضيحات لازم را ارائه نمودند.

دوازدهمين جلسه كارگروه مديريت مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد
Powered by DorsaPortal