مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/12/13 تعداد بازدید: 14
برگزاري كميته مرگ كودك زير 5 سال درمركز بهداشت شهرستان ساري
كميته مرگ كودك زير 5 سال با حضور كليه اعضاي وفوق تخصص نوزادان در مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد.

برگزاري كميته مرگ كودك زير 5 سال درمركز بهداشت شهرستان ساري

كميته مرگ كودك زير 5 سال با حضور كليه اعضاي وفوق تخصص نوزادان در مركز بهداشت شهرستان ساري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري:

دراين جلسه ابتدا سرمدي ( كارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده ) به بيان اهداف اين برنامه كه شامل كاهش مرگ وميركودكان زير 5 سال از طريق شناسايي علل وعوامل بروز مرگ و مداخله سطح بندي شده( در سطح بيمارستان، شهرستان، دانشگاه و كشوري)مي باشد، پرداختند.

فلاح نژاد( كارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ كودك زير 5 سال ) به ارائه شاخص هاي مقايسه اي سالهاي 93-94 به تفكيك محل وقوع فوت،علت فوت،پرداختند و در ادامه به بيان مصوبات كميته قبلي اشاره و روند اقدامات انجام شده در خصوص نحوه اجراي اين مصوبات را متذكر شدند. سپس به بيان مناطق پرخطر وحادثه خيز كه از سوي مراكز بهداشتي درماني جمع آوري شده بود نكاتي را بازگو كردند.

دكتر باكري (پزشك بررسي كننده مرگ كودكان شهرستان)شرح حال بيمارستاني 3مورد كودكان متوفي را بيان نمودند، وپزشكان مراكزي كه مرگ كودك در منطقه مربوط به آنها بوده به بيان شرح حال پرونده بهداشتي پرداختند در ادامه ، بحث ها و تبادل نظرهايي در زمينه علل و عوامل ايجاد مرگ كودكان با حضور فوق تخصص نوزادان سركار خانم دكتر نخشب انجام گرفت. علت مرگ هر كودك متوفي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان مصوباتي جهت اجرا در نظر گرفته شد.

برگزاري كميته مرگ كودك زير 5 سال درمركز بهداشت شهرستان ساري
Powered by DorsaPortal