شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1396/05/14 تعداد بازدید: 112
برگزاري كارگاه روشهاي نمونه برداري مواد غذايي توسط واحد بهداشت محيط
در تاريخ7/5/96 كارگاه اموزش روشهاي نمونه برداري مواد غذايي در محل شبكه بهداشت شهرستان فريدونكنار توسط كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط شبكه برگزار گرديد.

برگزاري كارگاه روشهاي نمونه برداري مواد غذايي توسط واحد بهداشت محيط.

     در تاريخ7/5/96 كارگاه اموزش روشهاي نمونه برداري مواد غذايي در محل شبكه بهداشت شهرستان فريدونكنار توسط كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط شبكه برگزار گرديد.

     در اين كارگاه آموزشي يك روزه، روشهاي صحيح نمونه برداري، حمل و ارسال نمونه هاي مواد غذايي به كارشناسان بهداشت محيط مراكز اموزش داده شد. همچنين بر تدوين برنامه هدفمند نمونه برداري و ثبت سامانه اي نمونه برداري و نتايج در سامانه جامع بازرسي تاكيد شد.

 
 
 
 
 
 

 

برگزاري كارگاه روشهاي نمونه برداري مواد غذايي توسط واحد بهداشت محيط
Powered by DorsaPortal