شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1396/05/22 تعداد بازدید: 83
پلمپ يك كارگاه غير مجاز و غير بهداشتي مواد غذايي در فريدونكنار.
طي بازرسي كارشناسان بهداشت محيط شبكه بهداشت فريدونكنار در سطح شهر مورخ 18/5/96 مشاهده نمودند يك كارگاه غير مجاز در شرايط غير بهداشتي مبادرت به توليد انواع كيك و پيراشكي و ... مي نمايد.

پلمپ يك كارگاه غير مجاز و غير بهداشتي مواد غذايي در فريدونكنار.

طي بازرسي كارشناسان بهداشت محيط شبكه بهداشت فريدونكنار در سطح شهر مورخ 18/5/96 مشاهده نمودند يك كارگاه غير مجاز در شرايط غير بهداشتي مبادرت به توليد انواع كيك و پيراشكي و ... مي نمايد.

مديريت محترم شبكه بهداشت در اين زمينه گفت: با توجه به اهميت سلامت شهروندان و جهت جلوگيري از توليد مواد غذايي در شرايط نا مناسب و غير بهداشتي و بر اساس ماده 30 آئين نامه اجرايي ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني، كارگاه مذكور در تاريخ 21/5/96 پلمپ و پرونده نامبرده به مراجع قضايي ارسال گرديد.

 
 
 
 
 
 
پلمپ يك كارگاه غير مجاز و غير بهداشتي مواد غذايي در فريدونكنار.
Powered by DorsaPortal