شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1396/06/23 تعداد بازدید: 46
آگهي پذيرش فراگيران بهورزي
تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام وظايف رشته شغلي بهورزي در خانه بهداشت روستايي سطح استان
 «« آگهي پذيرش فراگيران بهورزي »»
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران در نظر دارد به استناد بند ()11
مصوبه مورخ 1904/90/42هيات امنا اين دانشگاه و مفاد دستورالعمل اجرايي پذيرش واستخدام بهورز، براي تربيت و
تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام وظايف رشته شغلي بهورزي در خانه بهداشت
روستايي سطح استان از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه و احراز صلاحيت هاي
عمومي بر اساس قانون گزينش به تعداد 521نفر از افراد واجد شرايط بومي با مدرك
تحصيلي فوق ديپلم ( بر اساس شرايط احراز تحصيلي به شرح ذيل ) پس از پذيرش و طي دوره
شش ماهه و در صورت موفقيت در دوره مربوطه به صورت قرارداد كار معين با در نظر
گرفتن شرايط مندرج در ذيل بكارگيري نمايد . 
 براي اطلاعات بيشتر فايل pdf بارگذاري شده پايين را دريافت كنيد
 
آگهي پذيرش فراگيران بهورزي
Powered by DorsaPortal