شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1396/07/10 تعداد بازدید: 28
آگهي پذيرش فراگيران بهورزي ( ديپلم )
تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام وظايف رشته شغلي بهورزي در خانه بهداشت روستايي سطح استان
«« آگهي پذيرش فراگيران بهورزي »»
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران در نظر دارد به استناد بند (11)
مصوبه مورخ 1904/90/42هيات امنا اين دانشگاه و مفاد دستورالعمل اجرايي پذيرش واستخدام بهورز، براي تربيت و
تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام وظايف رشته شغلي بهورزي در خانه بهداشت
روستايي سطح استان از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه و احراز صلاحيت هاي
عمومي بر اساس قانون گزينش به تعداد 256نفر از افراد واجد شرايط بومي با مدرك
تحصيلي ديپلم ( بر اساس شرايط احراز تحصيلي به شرح ذيل ) بكارگيري نمايد . 
 براي اطلاعات بيشتر فايل pdf بارگذاري شده پايين را دريافت كنيد
 
آگهي پذيرش فراگيران بهورزي ( ديپلم )
Powered by DorsaPortal