معاونت درمان
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
به منظوراعتلاي و حفظ جايگاه شغلي تغذيه و رژيم درماني ؛گردهمايي باشكوه تغذيه دانان و رژيم شناسان مازندراني برگزار گرديد .
به منظوراعتلاي و حفظ جايگاه شغلي تغذيه و رژيم درماني ؛گردهمايي باشكوه تغذيه دانان و رژيم شناسان مازندراني برگزار گرديد .
Powered by DorsaPortal