شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1395/05/12 تعداد بازدید: 29
برنامه گراميداشت هفته جهاني شير مادر
درمورخ 12/5/95 نمايشگاه يك روزه ترويج تغذيه با شيرمادر با شعار( 1000 روز طلايي ،مهرمادر،شيرمادر ) در مركز بهداشتي درماني شماره 3 شهري برگزار گرديد. هدف از برگزاري نمايشگاه ،ارتقاء سطح آگاهي مادران باردار و مادران شيرده در زمينه اهميت تغذيه با شيرمادر در شيرخوار ومادر بوده است.
درمورخ 12/5/95 نمايشگاه يك روزه ترويج تغذيه با شيرمادر با شعار( 1000 روز طلايي ،مهرمادر،شيرمادر ) در مركز بهداشتي درماني شماره 3 شهري برگزار گرديد. هدف از برگزاري نمايشگاه ،ارتقاء سطح آگاهي مادران باردار و مادران شيرده در زمينه اهميت تغذيه با شيرمادر در شيرخوار ومادر بوده است.در ابن برنامه علاوه بر توزيع پكيج هاي آموزشي جهت بازديدكنندگان،مسابقه اي درخصوص اطلاعات مادران نسبت به مزاياي شيرمادر جهت مادر و شيرخوار برگزار گرديد وبه نفرات برتر هدايايي نيز از طرف مركزبهداشت شهرستان قائمشهراهدا شد.
برنامه گراميداشت هفته جهاني شير مادر
Powered by DorsaPortal