شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1395/07/11 تعداد بازدید: 58
ارزيابي سلامت سالمندان در پايگاه سلامت اجتماعي
در سومين روز از هفته ملي سالمند(سه شنبه 1395/07/06) تعدادي از رابطين بهداشتي شهرستان قائم شهر با هماهنگي واحد سلامت خانواده و اداره بهزيستي شهرستان، در پايگاه سلامت اجتماعي واقع در روبروي بيمارستان رازي،فشارخون سالمندان مراجعه كننده را اندازه گيري نموده

ارزيابي سلامت سالمندان در پايگاه سلامت اجتماعي:

 در سومين روز از هفته ملي سالمند(سه شنبه 1395/07/06) تعدادي از رابطين بهداشتي شهرستان قائم شهر با هماهنگي واحد سلامت خانواده و اداره بهزيستي شهرستان، در پايگاه سلامت اجتماعي واقع در روبروي بيمارستان رازي،فشارخون سالمندان مراجعه كننده را اندازه گيري نموده و ضمن مشاوره در زمينه نحوه تغذيه صحيح در بيماران فشارخون بالا، تعدادي تراكت آموزشي در زمينه خودمراقبتي در شيوه زندگي سالم جهت سالمندان توزيع نمودند

.

ارزيابي سلامت سالمندان در پايگاه سلامت  اجتماعي
Powered by DorsaPortal