شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1395/11/06 تعداد بازدید: 158
ساماندهي بوفه مدارس
جلسه هماهنگي و هم انديشي اداره آموزش و پرورش و مركز بهداشت شهرستان قائمشهر

ساماندهي بوفه مدارس

جلسه هماهنگي و هم انديشي اداره آموزش و پرورش و مركز بهداشت شهرستان

در روز دوشنبه 1395/11/4 جلسه هماهنگي با حضور رياست محترم آموزش وپرورش شهرستان جناب آقاي رسولي و كارشناسان بهداشت، تغذيه و مسئول انجمن اولياء و مربيان،سازمان دانش آموزي،عوامل مجازتوزيع مواد غذايي در بوفه هاي مدارس و رياست محترم مركز بهداشت شهرستان قائم شهر جناب آقاي دكتر گران و كارشناسان واحدهاي بهداشت مدارس، تغذيه و بهداشت محيط برگزار گرديد و در زمينه تاييد مجوز بوفه با همكاري آموزش و پرورش ومركز بهداشت شهرستان و توزيع مواد غذايي مجاز طبق دستورالعمل توزيع ميوه و عدم توزيع مواد غذايي غير مجاز نكاتي مطرح گرديد،همچنين دستورالعمل موادغذايي مجاز وغيرمجاز به عوامل توزيع تحويل داده شد. در پايان به منظور قدر داني از رياست مركز بهداشت لوح سپاسي توسط جناب آقاي رسولي رياست آموزش وپرورش به دكتر گران اهداء گرديد .

ساماندهي بوفه مدارس
Powered by DorsaPortal