شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1398/05/09 تعداد بازدید: 224
حضورتيم سلامت مركزبهداشت وكانون بسيج جامعه پزشكي دربرنامه نشاط اجتماعي:
درادامه طرح شهيد دكتررهنمون تيم سلامت بسيج جامعه پزشكي متشكل از پزشكان ،روانشناسان پيراپزشكان وبازرسان بهداشت محيط دربرنامه بانشاط اجتماعي( كه با حضور مسئولين واستقبال پرشور مردم برگزارشد )حاضروبصورت رايگان اقدام به سنجش سلامت ومشاوره پزشكي ،روانشناسي،وتغذيه اي نمودند .آقاي دكترگران رئيس شبكه ومركزبهداشت ومسئول كانون بسيح جامعه پزشكي افزودند : طي جلسات متعدد با شهردازي ،شوراي شهر،سپاه ناحيه واداره ورزش و جوانان، مقررگرديد اين طرح در40برنامه و40 محله باشعار "خيابان دردست خانواده "وباهدف ايجاد شور و نشاط اجتماعي وتحرك بدني وحفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه خصوصا قشر جوان اجرا خواهد شد.
حضورتيم سلامت مركزبهداشت وكانون بسيج جامعه پزشكي دربرنامه نشاط اجتماعي:
Powered by DorsaPortal