شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1393/11/19 تعداد بازدید: 57
گزارش برنامه ارزيابي جامعه در جلسه گروه مديريت مركز بهداشت شهرستان قائمشهر
جلسه گروه مديريت شهرستان قائم شهر در تاريخ 14/11/93 ،راس ساعت 12:30 در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزي اين شهرستان با حضور رياست محترم مركزبهداشت،معاون بهداشتي و كليه مسئولين واحدهاي ستادي برگزار گرديد

جلسه گروه مديريت شهرستان قائم شهر در تاريخ 93/11/14 ،راس ساعت 12:30 در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزي اين شهرستان با حضوررياست محترم مركزبهداشت،معاون بهداشتي و كليه مسئولين واحدهاي ستادي برگزار گرديد.با عنايت به اينكه جلب مشاركت مردمي مهمترين راهكار توسعه در بخش هاي مختلف جامعه تلقي مي شود در اين راستا ارزيابي جامعه(Community Assessment)فرآيندي است كه در طي آن اعضاي جامعه با تعيين ،جمع آوري ،تحليل و انتشار اطلاعات،دارايي ،نقاط قوت و نيازهاي جامعه دركي درست از سلامت ،دلواپسي ها و نظام مراقبت سلامت جامعه به دست مي آورند. دراين چارچوب، فرايند ارزيابي با مردماني كه درجامعه زندگي مي كنند آغاز مي شود و خود آنان مسئوليت اوليه براي تعيين ارزيابي جامعه در تمام سطوح را برعهده دارند چراكه ارزيابي جامعه به دست جامعه انجام ميشودتا برروي جامعه.

در اين جلسه بعد از بيان اهميت ارزيابي جامعه، به معرفي مدل ارزيابي جامعه و مراحل هشتگانه آن براساس مدل كاروليناي شمالي پرداخته شد. در پايان نيز گزارشي ازكارآموزي دانشجويان Mphگرايش فيلد اپيدميولوژي در زمينه ارزيابي جامعه در شهرستان بندر عباس ارائه گرديد.

گزارش برنامه ارزيابي جامعه در جلسه  گروه مديريت مركز بهداشت شهرستان قائمشهر
Powered by DorsaPortal