شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1394/10/17 تعداد بازدید: 41
برگزاري همايش سياستهاي جمعيتي
واحد سلامت نوجوانان و مدارس مركز بهداشت شهرستان قائمشهر با همكاري آموزش و پرورش شهرستان اقدام به برگزاري همايش يك روزه سياستهاي جمعيتي در مورخه 10/10/94 نمودند.

واحد سلامت نوجوانان و مدارس مركز بهداشت شهرستان قائمشهر با همكاري آموزش و پرورش شهرستان اقدام  به برگزاري همايش يك روزه سياستهاي جمعيتي در مورخه 10/10/94 نمودند .

 اين همايش با پيگيري لازم در قالب برنامه ضمن خدمت جهت كاركنان آموزش و پرورش قرار گرفت با حضور مسئولين و كارشناسان آموزش و پرورش ، مديران مقطع تحصيلي متوسطه 1 و 2 ، معاونين پرورشي و مشاورين همين مقاطع تحصيلي بهمراه رابطين بهداشتي و مراقبين بهداشت و كاركنان بهداشتي ستاد و مراكز بهداشتي درماني برگزار گرديد .

اين برنامه با حضور 260 نفر، از ساعت 00/8 صبح با خير مقدم و بيان اهداف جلسه توسط رياست محترم شبكه، جناب آقاي دكتر محمود صفري ومعاون پرورشي آموزش و پرورش، جناب آقاي وليان دوست ، شروع و با سخنراني سركار خانم دكتر صغري خاني مديره محترم دانشكده مامايي و پرستاري نسيبه ساري و سركار خانم دكتر زهره شاه حسيني عضو هيئت علمي دانشكده پيرامون سياستهاي جمعيت ، وضعيت باروري در ايران ، بلوغ ، سلامت باروري نوجوانان و جوانان و نقش مدارس در ارتقاء سلامت در ساعت 00/12 ظهرخاتمه يافت .
برگزاري همايش سياستهاي جمعيتي
Powered by DorsaPortal