شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1394/10/29 تعداد بازدید: 33
كمپين «قند ، نمك و چربي ، اندك ،اندك ،اندك»
همايش و جشنواره غذاي سالم در روستاي المشيرشهرستان قائمشهر توسط مركز بهداشتي درماني اين روستا به همراه فعاليتهايي نظيربرپايي ايستگاه سلامت در راستاي كمپين «قند ، نمك و چربي ، اندك ،اندك ،اندك» در حسينيه اين روستا برگزار گرديد.
همايش و جشنواره غذاي سالم در روستاي المشيرشهرستان قائمشهر توسط مركز بهداشتي درماني اين روستا به همراه فعاليتهايي نظيربرپايي ايستگاه سلامت برگزار گرديد. اندازه گيري وزن ، قد ، تست قند خون ،اندازه گيري فشار خون ،معاينه دهان ودندان و ويزيت رايگان توسط كاركنان بهداشتي در ايستگاه سلامت انجام گرفت. آموزش به عموم مردم توسط كارشناس ارشد معاونت بهداشتي استان ، طرح سوالات تغذيه اي جهت شركت كنندگان در مراسم ، انتخاب يكي از غذاهاي سالم و معرفي يكي از اهالي محل كه توانست با رعايت رژيم غذايي قند خونش را كنترل نمايداز ديگر برنامه هاي اين مركز بهداشتي درماني بوده است. جوايزي نيز توسط رياست و معاونت محترم مركز بهداشت شهرستان به برگزيدگان جشنواره اهدا گرديد. برنامه با صرف ميان وعده سالم به منظور معرفي الگوي غذايي سالم به پايان رسيد.
 

كمپين «قند ، نمك و چربي ، اندك ،اندك ،اندك»
Powered by DorsaPortal