شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
تاریخ: 1394/10/29 تعداد بازدید: 30
پيشگيري از آسيب و مرگ كودكان
آسيبها يك امر تصادفي و غير عمدي نيست ولي قابل پيشگيري مي باشد . آسيبها يكي از علل عمده ناتواني در سراسر دنيا مي باشد و با افزايش سن ، بار مرگ و مير اين آسيبها افزايش مي يابد و درمان آسيبها ي عمدي و غير عمدي پيش گيري مي باشد .

اگر آسيب را نتيجه يك تصادف بدانيم فاكتورهاي غير قابل كنترل ، شانس و اقبال و قضا و قدر عوامل اصلي بروز سانحه خواهند بود بنابراين احتمال اين كه سعي ما در پيشگيري از اين حادثه مفيد باشد ، خيلي كم است. اما همه آسيب ها ، قابل پيشگيري هستند .

  تعداد زيادي از خانواده ها در سال در سوگ مرگ كودكان مي نشينند و تا ثيرات سوء در اجتماع مي گذارند . آسيبها يك امر تصادفي و غير عمدي نيست ولي قابل پيشگيري مي باشد .

آسيبها يكي از علل عمده ناتواني در سراسر دنيا مي باشد و با افزايش سن ، بار مرگ و مير اين آسيبها افزايش مي يابد و درمان آسيبها ي عمدي و غير عمدي پيش گيري مي باشد .

در هر يك از آسيبها ي كودكان راههاي ثابت شده اي براي كاهش احتمال و شدت آسيب وجود دارد ، مانند : استفاده از كلاه ايمني ، استفاده از صند لي كودك در ماشين و....

آكادمي كودكان آمريكا ، مشاوره ي پيش گيري از آسيب را به عنوان بخشي از ويزيت كودك سالم منظور كرده اند ،نتيجه اين مشاوره ها ، تغيير در رفتاراست .بيش از 90% آسيبها قابل پيشگويي و پيش بيني هستند .

ارتباط سن و جنس با نوع آسيب
 
ارتباط سن و نوع آسيب :

در شير خواران : خفگي          نو پايان : غرق شد گي و تصادف

دانش آموزان و نوجوانان : تصا د فات اتومبيل

ارتباط جنس و نوع آسيب :

تا 4 سالگي تفاوت جنسي وجود ندارد ولي بعد از 4 سالگي آسيب در پسران بيشتر از دختران است .

وظيفه ما محافظت كودكان از آسيب و خشونت است ،ما نمي توانيم بگوييم كه در دنيايي كه براي بزرگسالان ساخته شده زندگي كنند ، پس با توجه به نيازهايشان بايد تمهيدات را فراهم كرد .

 

پيشگيري از آسيب و مرگ كودكان
Powered by DorsaPortal