بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1395/11/12 تعداد بازدید: 4
برگزاري كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستان بوعلي
در تاريخ 95/10/23 كارگاه "پزشكي مبتني بر شواهد" با حضور آقاي دكتر محمد خادملو از ساعت 30/10-30/8 در معاونت آموزشي مركز بوعلي برگزار شد
برگزاري  كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد  در بيمارستان بوعلي
Powered by DorsaPortal