بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1395/11/12 تعداد بازدید: 18
پايش برنامه اعتباربخشي آموزشي مركز بوعلي
در تاريخ 95/10/26 پايش برنامه اعتباربخشي آموزشي مركز بوعلي با حضور ارزيابان ستادي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام شد.
پايش برنامه اعتباربخشي آموزشي مركز بوعلي
Powered by DorsaPortal