بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1396/01/30 تعداد بازدید: 12
برگزاري اولين جلسه تيم مديريت آموزشي مركز بوعلي در سال 96
در اين جلسه در مورد اهداف آموزشي مركز،دستورالعمل به اشتراك گذاري تجارب فراگيران، تكميل فرم داروهاي پرهزينه توسط پزشك در بخش واصلاح نسخه نويسي توسط فراگيران بحث و تبادل نظر شد.
برگزاري اولين جلسه تيم مديريت آموزشي مركز بوعلي در سال 96
Powered by DorsaPortal