بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1397/02/24 تعداد بازدید: 141
برگزاري سمينار بهداشت دست
تاريخ 97/02/17 براي گرو هاي پرستاري و دانشجويان پرستاري برگذار شد
برگزاري سمينار بهداشت دست
Powered by DorsaPortal