بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1389/09/07 تعداد بازدید: 43
صورت جلسه خیرین بیمارستان بوعلی سینا
درروزدوشنبه 24/8/89 سیزدهمین جلسه اعضای انجمن خیرین کودکان سرطانی استان مازندران با حضور اعضای حاضر وبعد از بحث وگفتگوی فراوان موارد ذیل به تصویب رسید

درروزدوشنبه 24/8/89 سیزدهمین جلسه اعضای انجمن خیرین کودکان سرطانی استان مازندران با حضور اعضای حاضر وبعد از بحث وگفتگوی فراوان موارد ذیل به تصویب رسید :

1. مصوب گردید کارت عضویت افتخاری برای خیرینی که به هر نحوی از انحائ به اهداف انجمن یاری می رسانند صادر گردد.

2. مقرر گردید اعضای هیئت مدیره هر کدام با 5 نفر از پیمانکاران خاکبرداری تماس حاصل نموده ورضایت آنان را برای کمک به خاکبرداری محل بیمارستان و همکاریهای بعدی جلب نمایند .

3. با عنایت به کناره گیری جناب آقای قاسمی از مسئولیت در هیئت مدیره حق امضائ اسناد واوراق بهادار مربوط به انجمن به آقای محمد فاضل نیا محول گردد.

4. مقرر گردید حدود وثغور زمین بیمارستان توسط آقای قلیان کارشناس ثبت مشخص و نتیجه به هیئت مدیره گزارش گردد.

5. مقرر گردید آقای شهریاری نتایج حاصل از خاک شناسی محل احداث بیمارستان را در جلسه آتی به اطلاع اعضائ برساند

در پایان از سوی افراد خیرینی. آقای سید محمد حسینی تعداد 5 دستگاه یخچال و5 دستگاه تلویزیون رنگی14اینچ وهمچنین آقای مصطفی مجاهدی 1 دستگاه تلویزیون و1 دستگاه DVD به بیمارستان بوعلی سینا اهداء گردید. بدین وسیله از سوی ریاست بیمارستان از این خانواده خیرین تقدیر تشکر شده.

صورت جلسه خیرین بیمارستان بوعلی سینا
Powered by DorsaPortal