بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/08/10 تعداد بازدید: 39
بیمارستان بوعلی رتبه نخست آزمایشگاه استان مازندران راکسب نمود
در رتبه بندی آزمایشگاه در سطح استان مازندران که از سوی معاونت درمان دانشگاه صورت پذیرفت، آزمایشگاه بیمارستان بوعلی سینا دراین ارزیابی از مجموع 90 امتیاز، با 81 امتیاز رتبه نخست را کسب نمود.

در رتبه بندی آزمایشگاه در سطح استان مازندران که از سوی معاونت درمان دانشگاه صورت پذیرفت، آزمایشگاه بیمارستان بوعلی سینا دراین ارزیابی از مجموع 90 امتیاز، با 81 امتیاز رتبه نخست را کسب نمود.

همچنین میزان ترخیصی با رضایت شخصی 9/1 درصد بوده که در بین بیمارستانهای استان بهترین وضعیت را دارا می باشد.

بیمارستان بوعلی رتبه نخست آزمایشگاه استان مازندران راکسب نمود
Powered by DorsaPortal