بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1389/08/06 تعداد بازدید: 133
قبولی امتحان نهایی رزیدنتهای اطفال بوعلی در کشور
امتحان بورد وپره بورد تخصصی کودکان ایران امسال در تاریخ 26/6 89شهریوماه در دانشگاه سراسر علوم پژشکی کشور برکزارگردید.

امتحان بورد وپره بورد تخصصی کودکان ایران امسال در تاریخ 26/6 89شهریوماه در دانشگاه سراسر علوم پژشکی کشور برکزارگردید. تعداد چهار نفر رزیدنتهای این مرکز به نامهای 1- آقای دکتر فرزاد مسیحیا 2- آقای دکتر سعید محمدی 3- خانم دکتر فاطمه خادم 4-آقای دکتر غلامرضا فتح پور موفق به دریافت دانشنامه بورد تخصصی کودکان در ایران شدن وتعداد سه نفر دیکر به نامهای 1- دکتر عبدالرحمان شیری - دکتر صادق سجادی 3- خانم زهرا دانشمندی گواهینامه پربورد تخصصی کودکان شدن .

 

قبولی امتحان نهایی رزیدنتهای اطفال بوعلی در کشور
Powered by DorsaPortal