بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/08/06 تعداد بازدید: 49
راه اندازی بخش جراحی مغز واعصاب در بوعلی
به یاری خداوند متعال در راستای تاکیدات مقام محترم ریاست دانشگاه جلسه ای در خصوص راه اندازی بخش جراحی مغزواعصاب در بیمارستان بوعلی سینا در مورخه 4/8/89 در دفتر ریاست بیمارستان با حضور آقایان دکتر حسین رنجبران معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه .

به یاری خداوند متعال در راستای تاکیدات مقام محترم ریاست دانشگاه جلسه ای در خصوص راه اندازی بخش جراحی مغزواعصاب در بیمارستان بوعلی سینا در مورخه 4/8/89 در دفتر ریاست بیمارستان با حضور آقایان دکتر حسین رنجبران معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه .دکتربزرگی معاون درمان دانشگاه .دکترحسینی نماینده معاونت آموزشی دانشگاه .دکتر موسوی ریاست بیمارستان بوعلی .دکتر آگاه قائم مقام رئیس بیمارستان بوعلی .دکتر تقوی رئیس دفتر ریاست دانشکاه .مهندس مختار پور رئیس گروه ونظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر تصمیمات ذیل جهت اجراواقدام اتخاذ گردید.

1- تامین یک واحد کانکس اداری چهار اتاقه جهت استقرار دفتر پرستاری با همکاری معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه .

2- ترمیم وبهسازی فضای اتاق عمل از نظر تجهیزات اداری ودرمانی با همکاری معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

3- ترمیم وتوسعه فضای فیزیکی بخش مغز واعصاب با همکاری فنی دانشگاه.

4- تهیه وتامین تجهیزات اتاق عمل جهت عمل جراحی مغز واعصاب با مشارکت معاون محترم درمان دانشگاه.

5- تامین اعتبار لازم از طریق معاون محترم توسعه مدیریت ودانشگاه با مشارکت معاون محترم آموزشی دانشگاه وبیمارستان جهت اجراء پروژه .

6- تامین نیروی انسانی پرستاری .تکنسین های اتاق عمل وبیهوشی وکمک بهیاری از طریق معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه .

7- تامین نیروی خدمتگزار نظافتچی .بیماربر .واوردری از طریق معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه.

 

واحد خبر روابط عمومی بیمارستان بوعلی سینا :حسین اسدی

 

راه اندازی بخش جراحی مغز واعصاب در بوعلی
Powered by DorsaPortal