بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1389/05/23 تعداد بازدید: 322
اهداء زمین به بیمارستان بوعلی سینا
خانواده مرحوم دکتر شهیدی زمینی به مساحت 2000 متر مربع جنب بیمارستان بوعلی ضلع شمالی با کمک خیرین بیمارستان ساز وبا همکاری دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اهداء نمود .

خانواده مرحوم دکتر شهیدی زمینی به مساحت 2000 متر مربع جنب بیمارستان بوعلی ضلع شمالی با کمک خیرین بیمارستان ساز وبا همکاری دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اهداء نمود .دکتر سیدعبدالله موسوی ریاست بیمارستان بوعلی سینااز خانواده مرحوم به جهت اهداءزمین کار شایسته وخداپسندید در این ماه رمضان انجام داده اند کمال تشکر داشت .

 

اهداء زمین به بیمارستان بوعلی سینا
Powered by DorsaPortal