بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/05/21 تعداد بازدید: 296
احداث مرکز درمانی ویژه کودکان سرطانی در بیمارستان بوعلی سینا ساری
ششمین جلسه مجمع خیرین با حضور آقای دکتر مهدی ناصحی قائم مقام وزیر وسرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دفتر ریاست برگزار گردید.

ششمین جلسه مجمع خیرین با حضور آقای دکتر مهدی ناصحی قائم مقام وزیر وسرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دفتر ریاست برگزار گردید.در این جلسه دکتر ناصحی ضمن قدردانی از چند نیکوکار وحضور فعالانه وانسان دوستانه آنها، ارائه خدمات زندگی بخش به کودکان سرطانی را منشاء خیر دانسته واحداث این مرکز رااز افتخارات مردم شریف مازندران قلمداد کردند .در ادامه این جلسه مصوبات ذیل مورد موافقت قرار گرفت .

-- هماهنگی شهرداری جهت توزیع تراکت

-- گرفتن مجوز ساخت مرکز درمانی از شهرداری -

--تهیه نقشه اولیه مرکز درمانی

-دیدار مستقیم باخیرین جدید الورود

- تهیه مقدمات خرید زمین مجاور مرکز جهت ورود به بیمارستان آتی

- ایجاد سایت وایمیل به منظور اطلاع رسانی

- معرفی شمار حساب مجمع با امضاءثابت مجمع

- مذاکره با اتحادیه های صنفی استان جهت جمع آوری کمک های های صنفی

-اطلاع رسانی از طریق صدا سیما وسایر رسانه های وچاپ بروشور وپمفلت

-ایجاد اتاق مجمع در بیمارستان با خط تلفن .فاکس .وکامیپوتر

-پیگیری دفتر حقوقی دانشگاه وانتقال سند به بیمارستان

احداث مرکز درمانی ویژه کودکان سرطانی در بیمارستان بوعلی سینا ساری
Powered by DorsaPortal